0932.451.236

Sau khi hoàn thành một dự án, phải có một bộ hồ sơ hoàn công. Khi bộ hồ sơ này được phê duyệt thì công trình đó mới có thể được đưa vào sử dụng. Nhiều người đang còn gặp khó khăn trong khâu này dẫn tới chậm trễ tiến độ đằng sau. Quang Phúc sẽ cung cấp hồ sơ, thủ tục hoàn công nhà ở mới nhất 2023 một cách chi tiết nhất ngay sau đây.

Hồ sơ thủ tục hoàn công xây dựng nhà ở mới nhất 2023
Hồ sơ thủ tục hoàn công xây dựng nhà ở mới nhất 2023

Hồ sơ hoàn công nhà ở mới nhất 2023

Tất cả những tài liệu, lý lịch hoặc nhật ký được lưu lại trong quá trình xây dựng được gọi là hồ sơ hoàn công bao gồm:

  • Giấy phép xây dựng.
  • Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).
  • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
  • Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
  • Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế).
  • Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).
  • Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

Thủ tục hoàn công nhà ở mới nhất 2023

Bước 1: Nộp giấy đề nghị hoàn công

Khi đã hoàn thiện thi công công trình thì chủ đầu tư sẽ trực tiếp tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để gửi giấy đề nghị hoàn công. Cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiếp nhận đơn đề nghị của các cá nhân, tổ chức. Đây cũng là bước quan trọng của việc hoàn công đối với giấy phép xây dựng tạm.

Bước 2: Nghiệm thu công trình

Để có thể giảm bớt thời gian cũng như quy trình kiểm tra thực địa, các cá nhân, tổ chức là chủ đầu tư, chủ sở hữu của công trình, nhà ở cùng các đơn vị có liên quan sẽ tự tiến hành kiểm tra trực tiếp công trình. Sau đó, tự làm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Trong biên bản, các bên liên quan sẽ phải cùng ký để đảm bảo trách nhiệm liên đới. Sau khi đã có biên bản nghiệm thu;người đề nghị hoàn công sẽ mang hồ sơ bao gồm biên bản nghiệm thu cùng một số giấy tờ khác tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị hoàn công.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Khi nộp giấy đề nghị hoàn công, người đề nghị cần phải đóng lệ phí tại cơ quan thuế theo đúng quy định của nhà nước. Nơi nộp hồ sơ hoàn công xây dựng đối với công trình nhà ở là UBND quận, huyện, xã.

Hồ sơ, thủ tục hoàn công nhà ở mới nhất 2023 đã được Quang Phúc cập nhật để giúp bạn thực hiện nhanh chóng quá trình hoàn công.

>>> Tham khảo thêm về: Quy trình thủ tục khi xin giấy phép xây nhà 2023

Bình luận

Bình luận