0932.451.236

Trước khi khởi công công trình xây dựng, chủ thầu cần phải làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền. Đây là quy định bắt buộc của pháp luật, nếu cá nhân, tổ chức thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng mà không làm thủ tục xin giấy phép thì cá nhân, tổ chức đó sẽ bị xử phạt theo quy định. Quang Phúc sẽ giới thiệu cho tiết quy trình thủ tục khi xin giấy phép xây nhà 2023 ngay sau đây.

Hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng 2023
Hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng 2023

Quy trình thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở năm 2023

Bước 1: Nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của cá nhân tổ chức, kiểm tra hồ sơ; rồi ghi giấy biên nhận với trường hợp đạt yêu cầu hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đạt yêu cầu.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định.

Bước 5: Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 6: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình.

Hồ sơ làm thủ tục khi xin giấy phép xây nhà

(1) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

(2) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.

(3) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo:

– Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí của công trình

– Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình xây dựng

– Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp, thoát nước, cấp điện

Hy vọng những thông tin mà Quang Phúc cung cấp về quy trình thủ tục khi xin giấy phép xây nhà 2023 sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian trong quá trình chuẩn bị xây nhà.

*** Tham khảo thêm bài viết liên quan:

Bình luận

Bình luận